free website builderTaxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

RO44TREZ30721070203XXXXXTaxe și tarife pentru eliberarea licențelor și a autorizațiilor de funcționare

RO66TREZ30721160203XXXXXVenituri din concesiuni și închirieri

RO84TREZ30721A300530XXXXImpozite clădiri
persoane fizice

RO30TREZ3072107020101XXXImpozite clădiri
persoane juridice

RO77TREZ3072107020102XXX

Impozite terenuri intravilane+curți
persoane fizice

RO74TREZ3072107020201XXX

Impozite terenuri intravilane
persoane juridice

RO24TREZ3072107020202XXX

Impozite terenuri extravilane
persoane fizice

RO71TREZ3072107020203XXXImpozite terenuri agricole extravilane
persoane juridice

RO71TREZ3072107020203XXX

Impozite mijloace de transport persoane fizice

RO49TREZ3072116020201XXX

Impozite mijloace de transport persoane juridice

RO96TREZ3072116020202XXXAmenzi

RO29TREZ30721A470400XXXXVenituri din prestari servicii

RO67TREZ30721330208XXXXX

Taxe de pază, servicii de urgență, habitat

RO57TREZ30721360250XXXXXTaxa timbru arhitectural

RO77TREZ3075006XXX000105